top of page
Screening diabetische voet

Bij diabetici moet minstens 1 maal per jaar een preventief onderzoek worden uitgevoerd.

Tijdens de screening worden een aantal testen uitgevoerd en de voorlichting omtrent een goede voetverzorging uitgelegd of opgefrist.

Het doel van deze jaarlijkse screening is een 'diabetische voet' vroegtijdig op te sporen en te behandelen om zo ernstige voetproblemen te vermijden.

Onder de term 'diabetische voet' worden een aantal voetaandoeningen verstaan die vaker voorkomen bij diabetici dan bij niet-diabetici.

De oorzaken van deze voetaandoeningen zijn in 3 hoofdfactoren onder te verdelen, die soms alleen, maar meestal in combinatie voorkomen.

Een eerste factor is neuropathie, een afwijking aan de zenuwbanen. Hierbij kunnen gevoelszenuwen, zenuwen die beweging veroorzaken en zweetkliertjes worden aangetast.

Een volgende factor is angiopathie. Dit wil zeggen een verminderde doorbloeding waardoor wondgenezing aanzienlijk trager en moeilijker zal verlopen.

Als laatste factor is er Limited Joint Mobility, een verminderde gewrichtsbeweeglijkheid. Dit zorgt ervoor dat de voet minder kan afrollen en functioneren. Dit werkt, in combinatie met andere factoren, voetwonden in de hand.

 

Als één van deze drie factoren voorkomt, dan is er meer kans op het oplopen van een wonde en spreken we van een diabetische voet. 

bottom of page